Methode Intensief

  Je hebt een ontwikkelvraag, maar vaak is die nog niet heel concreet.   

DIRECT AFSPRAAk MAKEN
hoe werkt het?

Tijdens de vrijblijvende kennismaking formuleren we jouw vragen en schetsen we samen het pad dat kan jou kan helpen om je doelen te behalen. Sommige ontwikkelvragen kunnen dringend of dwingend zijn omdat het je je vitaliteit of functioneren raakt. We bekijken welke methodes voor jou effectief zijn en wat de geschatte duur wordt van het traject. Vaak zijn 4 -6 gesprekken voldoende om zelfstandig verder te kunnen met je doelen.     

METHODE

Echt inzicht in je leven begint bij echte kennis van jezelf

Methodische aanpak
Hierbij worden onder andere elementen gebruikt uit “ACT”, een wetenschappelijk bewezen methode die helpt bij het maken van zinvolle keuzes en waarmee je kunt leren om effectief om te gaan met tegenslagen die onvermijdelijk op ons pad komen. Deze methode is effectief bij het verminderen van stress op de werkplek, het verhogen van de vitaliteit, het verbeteren van prestaties en het versterken van leiderschap. Vanuit een oplossingsgerichte basis werken we samen aan een doelgerichte en respectvolle aanpak om verandering succesvol tot stand te brengen. Door problemen te onderkennen en doelen te verhelderen gaan we samen opzoek naar oplossingen en niet naar oorzaken. Dit biedt perspectief. Door aandacht te hebben voor wat er al is krijg je vertrouwen dat succes bereikbaar is. Door het zetten van kleine stapjes ervaar je al snel invloed en controle.    

Inhoud programma 

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Het gesprek vindt telefonisch, online of life plaats.

Methodische aanpak 

Methodische aanpak die past bij de ontwikkelvraag.

Maatwerk traject.

Resultaat

Concreet ontwikkelplan, opleidingsplan en routekaart.

Kosten

deze kunnen afgegeven worden na het kennismakingsgesprek als we een inschatting kunnen maken van de tijd die nodig is om het resultaat te bereiken. 

DIRECT AFSPRAAk MAKEN